תקנון ותנאי שימוש

תקנון כללי/תנאי השימוש באתר.
 אנא קרא/י את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
1.  הוראות תקנון זה יחולו על השימוש שלך באתר ועל כל רכישה שלך באמצעות האתר. התקנון מהווה את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” לבינך.
2.  הגלישה והרכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים המופיעים בתקנון זה. ביצוע הזמנה דרך האתר על ידך מהווה הצהרה כי טרם ביצוע פעולה כלשהי קראת את התקנון ואת מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו. ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הצהרה כי אין לך ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה כנגד האתר “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” בכל עניין הקשור להזמנה, להוראות התקנון או לתנאיו.
3.  כותרות הפרקים בתקנון זו הן לשם נוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
4.  התנאים המובאים בתקנון שלהלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן לשני המינים.
5. אודות “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים”
5.1.  אתר האינטרנט בכתובת להלן: www.bangim.co.il “(האתר”), מופעל ומתוחזק על ידי “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי עישון ואביזרים מחניות, אתרים ומחסנים בכל העולם.
5.2.  האתר מציע מגוון סוגי סחורות למכירה באתר (להלן: “המוצרים”). יום אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי של הלקוח כפי שהוקלד בטופס ההזמנה יהיה יום ביצוע ההזמנה (להלן: “יום ביצוע ההזמנה”). “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” יפעל למשלוח המוצרים שנרכשו לכתובת שהמזמינה הזינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות.
5.3.  זמן אספקת הסחורה תהיה בשיטת שילוח דרך e-packet ההזמנה תגיע לסניף הדואר הרלוונטי לכתובת שהזנת בהזמנה בטווח של עד 45 ימי עבודה(דף הסבר על המשלוח) מהרגע שהיא יוצאת מהמוקד הלוגיסטי בסין ובחנויות בעולם . הזמנות תחת סוג משלוח זה יוצאות בד”כ עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה מהמוקד, בימים אלו עוברת ההזמנה הליך קריטי וחשוב של הזמנת מוצר, איסופו, בדיקת איכותו, אריזתו ושליחתו.
‎חשוב מאוד לשים לב ולעשות הפרדה בספירה של ימי עסקים; ימי עסקים לא כוללים שישי, שבת וחגים. (גם חגים שנחוגים בארץ וגם חגים שנחוגים בסין)
5.4.  יום אספקת הסחורה יהיה היום בו נמסרה ההזמנה לידי הלקוח בעת הזמנת הסחורה.
5.5.  בכל שאלה או עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות של “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. [email protected] או דרך הצרו קשר למטה האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות. הוראות כלליות
6.  “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” רשאי לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא התראה או הודעה מוקדמת.
7.  המחירים של המוצרים המופיעים באתר הם מחירים כוללים מע”מ על פי דין. המחירים הנקובים הם בשקלים חדשים ואינם כוללים את דמי המשלוח ו/או כל תוספת אחרת.
8.  “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” רשאת לעדכן מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את מחירי המוצרים המופיעים באתר וכן את תעריפי המשלוחים. המחיר המחייב את המזמין יהיה המחיר שהופיע בעת ביצוע ההזמנה. במידה והמחירים עודכנו על ידי “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” לפני שהושלמה ההזמנה, המזמין יחויב לפי המחירים המעודכנים.
9.  תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד. תמונות המוצרים אינן מחייבות את “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” עם זאת, מובהר, כי “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” עושה כמיטב יכולתו על מנת להציג בפני המזמינה תמונות מדויקות ככל האפשר המשקפות את המוצרים המוצעים למכירה באתר.
10.  “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” אינו מתחייב להחזיק מלאי זמין של כל הדגמים או הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
‏11.  “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” עושה כמיטב יכולתו להציג באתר מידע שלם ומדויק ביותר. עם זאת ייתכנו אי דיוקים או שגיאות, אשר מקורן בטעות בתום לב של עורך המידע.”Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” לא יישא באחריות בגין טעות כזו או טעות הקשורה לכך וברור למזמין שטעות לעולם חוזרת.
12.  “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות מעת לעת. “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” רשאי להפסיק, להחליף או לשנות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת, כל מבצע, הטבה והנחה כלשהי, מבלי שיחויב במתן הודעה מוקדמת על כך. 13.  “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” אינו אחראית ולא תהיה אחראית תישא בכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למזמינה או למשתמשת אחרת של האתר או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה.  בכל טענה של צד כזה, כגון נזק כספי, הפסד הכנסה או מניעת רווח, מניעת גישה וכו’, “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” תהיה רשאית לבטל את ההזמנה הנוגעת לעניין זה. ‏14.   “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל טעות שנפלה בתיאור הבגד או המוצר באתר. ‏15.   “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר אשר נועדו להמחשה בלבד לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו למזמין. יודגש, כי “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” עושה כל שביכולה לצורך ווידוי זהות בין התמונות המופיעות באתר לתיאור המוצרים לבין המוצרים הנמכרים. ‏16.    “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל שימוש שיעשה הלקוח או הנמען שלא בהתאם להוראות היצרן או “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר בבגד או במוצר 17.   בכל מקרה, “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” לא ישא באחריות כלשהי אשר עולה על ערך המוצר הרלוונטי שנרכש, ובוודאי שלא תהיה אחראית בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי. ‏18.   “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” אינו אחראי ולא יהיה אחראי, לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו הישירה. כך למשל “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” לא יהיה אחראית במקרה של שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אשר יש בהם כדי לפגוע בהשלמת הרכישה והאספקה למזמין או לנמען. 19. זכויות יוצרים
19.1.       כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים” זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. 19.2.       אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של “Bangim – המרכז הישראלי למקטרות מים”.